Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Vân Anh
Chủ tịch công đoàn Nguyễn Thị Vân Anh
Giới tính Nữ
Mạng xã hội