08/10/21  Tin của trường  9
Thực hiện công văn số 590/PGD ĐT Tiền Hải ngày 28/9/2021 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2021.
 03/10/21  Tin của trường  3
Thực hiện công văn số 583/PGDĐT-GDTX  ngày 27 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Tiền Hải về việc tổ chức: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ” năm 2021 nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 đến toàn thể các bộ, ...
 03/10/21  Tin của trường  11
Thực hiện kế hoạch số 105/KH – UBND, ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnhThái Bình; kế hoạch số 74/KH – UBND, ngày 21/9/2021 của UBND huyện Tiền Hải về việc xây dựng xã, thị trấn điển hình về đảm bảo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị năm ...
 20/09/21  Tin của trường  2
Thực hiện công văn số 823/SGDĐT – VP ngày 17/9/2021  của SGDĐT về việc tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2021; Thực hiện công văn số 559/PGDĐT ngày 18/9/2021, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nhà trường tổ chức tết Trung thu cho học sinh tại lớp đảm bảo linh hoạt, gọn nhẹ, ý ...