HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 4 TỰ HỌC TẠI NHÀ ( từ ngày 30/3/2020)

Bộ đề tự luyện Toán, TV Lớp 4

                      Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020.

                           Đề tự luyện-Môn Toán .

Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
A. 1205                B. 3412                  C. 5000                         D. 2864
Câu 2.Viết tiếp vào chỗ chấm được câu trả lời đúng.

 Trung bình cộng của 36; 42 và 57 là:…………………………………………..
Câu 3. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?
A. 20                      B. 18              C. 19                               D. 17
Câu 4.  Viết tiếp vào chỗ chấm được câu trả lời đúng.

Giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 x 4 là:…………………………………

Câu 5. Đặt tính rồi tính:
a) 1988:14                                                          b) 3076´ 412
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
c) 390156 + 693450                                             d) 9168137 - 32719
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
Câu 6:Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 4 ´378 ´25                                             b) 214 ´53 - 214 ´43
…………………………………….. …………………………………………….
…………………………………….. ………………………….............................

Câu 7. Một đàn gà có 28 con trong đó số gà trống ít hơn số gà mái 16 con. Hỏi có bao nhiêu con gà trống, gà mái?
 

                                                       Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Câu 8: Xe thứ nhất trở được 45 tấn hàng, xe thứ hai chở được 53 tấn hàng, xe thứ ba chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 5 tấn. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn hàng?

 

                                                       Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

 

                              Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt 4 .

 

I. Đọc thầm và làm bài tập:

                       BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ

Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thích thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con giống bằng đất sét trông y như thật.

Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm được. Sự kiên nhẫn của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc.

Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho tượng Quan Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mỹ mãn.

Pho tượng làm xong, quả là một tác phẩm trác tuyệt. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự ung dung và cực kì mỹ lệ. Điều vô cùng lí thú là pho tượng sống động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm như biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể nào tưởng tượng nổi.

Theo Lâm Ngũ Đường

Câu1. Từ nhỏ, Trương Bạch đã có niềm yêu thích, say mê gì?

A. Thiên nhiên

B. Đất sét

C. Đồ ngọc

D. Con giống

Câu 2. Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc nhờ đâu?

A. Tinh tế

B. Chăm chỉ

C. Kiên nhẫn
D. Gắng công

Câu 3. Điều không thể nào tưởng tượng nổi ở pho tượng là gì?

A. Pho tượng cực kì mỹ lệ

B. Đôi mắt pho tượng như biết nhìn theo

C. Pho tượng như toát lên sự ung dung

D. Pho tượng sống động đến lạ lùng

Câu 4. Điều kiện nào là quan trọng nhất khiến Trương Bạch trở thành một nghệ nhân tài giỏi?

A. Say mê, kiên nhẫn và làm việc hết mình

B. Có tài nặn con giống y như thật ngay từ nhỏ

C. Gặp được thầy giỏi truyền nghề

D. Gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần

Câu 5. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

  1. Ung dung, sống động, mỹ lệ.

B. Ung dung, lạ lùng, tưởng tượng

C. Sống động, lạ lùng, mỹ mãn

D. Tưởng tượng, lạ lùng, mỹ lệ.

Câu 6. Trong câu: "Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn" có :

A. Một tính từ. Đó là từ: ...........................................................................

B. Hai tính từ. Đó là các từ: .......................................................................

C. Ba tính từ. Đó là các từ: ........................................................................

D. Bốn tính từ. Đó là các từ: .....................................................................

Câu 7. Câu: "Anh có thể tạc giúp tôi một pho tượng Quan Âm không?" được dùng làm gì?

A. Để hỏi

B. Nói lên sự khẳng định, phủ định

C. Tỏ thái độ khen, chê

D. Để yêu cầu, đề nghị, mong muốn

Câu 8. Gạch chân bộ phận vị ngữ trong câu sau:

Anh say mê làm việc hết mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm được.

II. Chính tả: Viết bài "Rất nhiều mặt trăng" (Từ đầu đến không thể nhìn thấy mặt trăng) (Sách Tiếng Việt lớp 4 – Tập 1 – trang 168)

III. Tập làm văn : Em hãy tả một đồ chơi mà em yêu thích.

                           

 

                          Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020.

                              Đề tự luyện-Môn Toán .

Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Số 42 570 300 được đọc là:
A. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.
B. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm.
C. Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm.
D. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.
Câu 2. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

 Số vừa chia hết cho 2 và 5 là:
A. 102                 B. 120                 C. 125             D. 152
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trong số 9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào?
A. Hàng trăm, lớp đơn vị

B. Hàng nghìn, lớp nghìn
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn
Câu 4. Viết số  thích hợp vào chỗ chấm :  

3 tấn 50 kg =…… kg.
4m2 5dm2 =………dm2
Câu 5. Đặt tính rồi tính:
a) 386 154 + 260 765                                       b) 726 485 – 52 936
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
c) 308 × 563                                                         d) 5 176 : 35
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. …………………………………

Câu 6: Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 theo thứ tự từ bé đến lớn:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7:  Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?
                                                   Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Có hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

  

                                                Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                              Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt .

 

I. Đọc thầm và làm bài tập:

                          Cậu học sinh giỏi nhất lớp

Gia đình ông Giô - dép lại chuyển về Ác - boa để Lu – i có thể tiếp tục đi học.

Ác – boa là một thị trấn nhỏ, không có lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy – dăng – xơ hiền hòa lượn quanh thành phố, với những chiếc cầu trắng phau.

Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. Thầy cứ lắc đầu chê Lu - i còn bé quá. Thầy Rơ – nê đã già, mái tóc ngả màu xám, da nhăn nheo, người hơi gầy và cao. Thầy hỏi:

- Cháu tên là gì?

Ông Giô – dép không đáp, liếc mắt nhìn Lu-i, có ý bảo Lu – i trả lời.

- Thưa thầy con là Lu – i Pa - xtơ ạ!

- Đã muốn học chưa hay còn thích chơi?

- Thưa thầy con thích đi học ạ!

Thầy giáo gật gù ra vẻ bằng lòng.
- Thế thì được.

Từ nhà đến trường không xa lắm, nhưng với tầm mắt của tuổi nhỏ, đó là cả một đoạn đường thơ mộng, có những chặng nghỉ và những trò chơi thú vị. Dưới một gốc cây to ở vệ đường, cỏ đã truị đi vì những ván bi quyết liệt. Cái bãi gần đường vào thị trấn là nơi diễn ra những “pha”bóng chớp nhoáng, đầy hứng thú và say mê. Còn dưới chân cầu kia, đó là nơi Lu - i thường rủ Giuyn Vec – xen, người bạn thân nhất của mình, đến đó câu cá.

Còn việc học hành của Lu – i thì khỏi phải nói! Gia đình và thầy giáo rất hài lòng. Thầy khen một cách thành thực về sự chăm chỉ và kết quả học tập của cậu. Cậu là học sinh giỏi nhất lớp.

                                                                     Theo Đức Hòa .Trích “Lu- i Pa- xtơ”

 

Câu 1. Những chi tiết nào cho biết Lu - i Pa - xtơ khi đến trường hãy còn rất bé?

a. Thầy giáo lúc đầu chê Lu - i còn bé quá.
b. Thấy giáo hỏi: “Đã muốn đi học chưa hay còn thích chơi?”

c. Cả hai ý a và b.

d. Các ý trên đều sai.
Câu 2. Ngoài giờ học Lu - i thường tham gia những trò chơi nào?

a. Bắn bi.

b. Đá bóng.

c. Câu cá.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 3. Những từ ngữ nào cho biết Lu – i tham gia các trò chơi rất say mê ?

a. Ván bi quyết liệt.

b. “Pha” bóng chớp nhoáng, đầy hứng thú và say mê.

c. Cả hai ý a và b.

d. Các ý trên đều sai.

Câu 4. Kết quả học tập của Lu- i ra sao?

a. Lu- i Pa- xtơ là một học sinh giỏi nhất lớp.

b. Chưa cao vì Lu- i Pa- xtơ còn bé.

c. Thầy giáo chưa hài lòng.

d. Không theo kịp các bạn trong lớp.

Câu 5: Tiếng “ông” gồm những bộ phận cấu tạo nào?

a. Chỉ có vần.

b. Chỉ có vần và thanh.

c. Chỉ có âm đầu và vần.

d. Có âm đầu, vần và thanh.

Câu 6: Trong câu:

Thầy giáo gật gù ra vẻ bằng lòng:

- Thế thì được.

Dấu hai chấm trong câu trên có tác dụng  gì?
Câu 7: Cho câu: Gia đình và thầy giáo rất hài lòng.

Các từ ghép có trong câu trên: ...........................
Câu 8: Từ nào có thể thay thế cho từ “thành thực”?

a. Trung thành

b. Chân thành

c. Trung thực

d. Trung hậu
 II. CHÍNH TẢ:

Viết bài “Người ăn xin” – Viết đầu bài và đoạn “Lúc ấy …….. cứu giúp”

(Sách Tiếng Việt 4 tập 1, trang 30)

III. TẬP LÀM VĂN

Đề bài: Em hãy kể lại một câu chuyện về lòng nhân hậu mà em biết.

 

 

 

 

 

 

                       Thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Đề tự luyện-Môn Toán .

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm được câu trả lời đúng

Cho a = 8264; b = 1459. Thì giá trị biểu thức: a + b là:…………………………
Câu 2. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Số 9760345 gồm:
A. 97 triệu, 60 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
B. 9 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
C. 9 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
D. 97 triệu, 6 trăm nghìn, 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
Câu 3. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Trung bình cộng của các số 45;55 và 80 là:
A. 50                B. 60                      C. 65          D. 70
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trong các số 79 325; 79 532; 79 523; 79 235, số chia hết cho 2 là:
A. 79 325                   B. 79 532                     C. 79 523                   D. 79 235
Câu 5. Đặt tính rồi tính.
a) 197 635 + 81 324                                b) 68 543 – 56 627
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
c) 178 241 ´ 31                                         d) 6420:321
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..

Câu 6: Một tổ sản xuất có 25 công nhân. Tháng thứ nhất tổ đó làm được 954 sản phẩm, tháng thứ hai làm được 821 sản phẩm, tháng thứ ba làm được 1350 sản phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình mỗi công nhân của tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm?
                                              Bài giải
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 7. Hiện nay hai chị em của Lan và Hoa cộng lại là 21 tuổi. Biết Lan hơn Hoa 3 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay?
                                                      Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8. Tìm số bị chia,biết  số chia nhỏ nhất có hai chữ số và có thương là 6 và số dư là 33.
                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........

                            

 

                Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt .

I. Đọc hiểu:

- Bài đọc: Quê hương(SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 100)

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Quê hương chị Sứ được tả trong bài văn là vùng nào?

a. Thành phố.

b. Vùng biển.

c. Miền núi.

d. Các ý trên đều sai.

Câu 2. Hình ảnh nào làm cho chị Sứ yêu biết bao nhiêu quê hương của

mình?

a. Nơi đó chị đã cất tiếng khóc đầu tiên.

b. Nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ.

c. Nơi đây, quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Và đến lúc làm mẹ, chị đã hát ru con những câu hát ngày xưa.

d. Tất cả các ý trên.
Câu 3. Câu văn nào thể hiện tình yêu quê hương rất sâu nặng của chị Sứ?

a. Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này.

b. Chị Sứ yêu Hòn Đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt.

c. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Những từ nào là danh từ riêng?

a. Hòn Đất, Sứ, Ba Thê.

b. Mẹ, con, núi, sóng biển.

c. Ngôi nhà, nắng, mái tóc, bờ vai.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 5. Từ hợp nào dưới đây gồm các từ láy?

a. Oa oa, vòi vọi, hoàng hôn, cánh cò, tròn trịa.

b. Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa.

c. Oa oa, nghiêng nghiêng, trùi trũi, vàng óng, hoàng hôn.

d. Tất cả các ý trên.

II. Chính tả :

Bài viết: Chiều trên quê hương (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 102).
III. Tập làm văn:

Viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em.

 

 

                 Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2020.

Đề tự luyện-Môn Toán .

Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Số tự nhiên gồm 2 triệu, 7 trăm nghìn, 3 trăm, 8 chục và 9 đơn vị viết là:
A. 27 389                      B. 270 389              C. 2 070 389              D. 2 700 389
Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm được câu trả lời đúng.

Giá trị của chữ số 9 trong số 18 934 576 là:……………………………………
Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a) 5 tấn 6 tạ = …. kg.                      b) 2 giờ 15 phút = ……phút
b) Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ thứ ….

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm được câu trả lời đúng.

Lớp 4 A1 và lớp 4A2  có 76 học sinh, lớp 4 A2 có nhiều hơn lớp 4 A1 là 6 học sinh.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Trả lời:……………………………………………………………………………
Câu 5: Đặt tính rồi tính.
    789 × 234             70236 +9478                109345 - 4563            8192 : 64
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
Câu 6: Một cửa hàng lương thực ngày đầu bán được 238 kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày đầu 96 kg. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
     35 × 50 + 35 × 49 + 35                     69 x 34 + 69 x 27 + 69 x 38 + 69 

…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 8: Biết tuổi trung bình của 30 học sinh trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học sinh sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

                            

                    Đề tự luyện-Môn Tiếng việt .

I. Đọc thầm và làm bài tập:

Bài đọc: Điều ước của vua Mi-đát (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 90)

Câu 1: Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?

a. Xin được hạnh phúc.

b. Xin được sức khỏe.

c. Xin mọi vật vua chạm đến đều hóa thành vàng.

d. Các ý trên đều sai.

Câu 2: Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?

a. Vua bẻ cành sồi thì cành sồi đó biến thành vàng; vua ngắt một quả táo thì quả táo đó biến thành vàng.

b. Vua rất giàu sang, phú quý.

c. Vua rất vui sướng, hạnh phúc.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?

a. Vua đã quá giàu sang.

b. Vua đã được hạnh phúc.

c. Vua rất đói khát vì biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp: các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 4: Vua Mi-đát đã hiểu ra được điều gì?

a. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.

b. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng điều ước.

c. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng tiền của.

d. Các ý trên đều sai.

Câu 5: Từ nào không thể thay thế cho từ "ước muốn"?

a. Ước mơ.

b. Mơ màng.

c. Mong ước.

d. Mơ tưởng.

II. Chính tả:Viết bài.

                                    Sau trận mưa rào

Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.

Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trong nó vừa tươi mát, vừa ấm áp. Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ ...

                                                      V. Huy Gô

                                                                   (trích Những người khốn khổ)

III. Tập làm văn:Em hãy tả chiếc trống trường em.

                   

                         Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020.

                              Đề tự luyện-Môn Toán .

Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Phép chia 480 : 60 có kết quả là:
A. 80                B. 800                     C. 60                     D. 8
Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm được câu trả lời đúng.

Trong các số: 29 214; 35 305; 53 410; 60 958, số chia hết cho cả 2 và 5 là:
A. 29 214              B. 35 305                     C. 53 410             D. 60 958
Câu 3. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Hình vuông có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau?
A. 4                B. 3                  C. 2                            D. 1
Câu 4. Viết tiếp vào chỗ chấm được câu trả lời đúng

 Hình chữ nhật có chiều dài là 28cm, chiều rộng là 11cm thì diện tích là:………
Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 8m 4dm = …………… dm
b) 26 000dm = ………….. m
Câu 6: Đặt tính rồi tính:
a) 265 814 + 353 548                                            b) 946 495 – 473859
……………………………. …………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………
……………………………. ……………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) 428 125 ´ 70                                                         d) 72 450:23
……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………. …………………………………………………….
……………………………. ……………………………………………………...
……………………………. ……………………………………………………

Câu 7.  Tìm X:

X  - 5670 = 7875: 45                                      X x 5 = 560 x 23                             

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

Câu 8. Tính giá trị của biểu thức sau:
                           25800: 100 + 32 11 x 45

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 9: Trường Tiểu học Gia Hòa có 180 bộ bàn ghế, dự định xếp đều vào các phòng học. Hỏi:
a) Nếu xếp mỗi phòng 15 bộ bàn ghế thì được bao nhiêu phòng?
b) Nếu xếp mỗi phòng 16 bộ bàn ghế thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu phòng và còn thừa mấy bộ bàn ghế?                                                

                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...... 

 

                          Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt .

I.Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

                                          Cây sồi và cây sậy

Trong khu rừng nọ có một cây sồi cao lớn sừng sững đứng ngay bên bờ một dòng sông. Hằng ngày, nó khinh khỉnh nhìn đám sậy bé nhỏ, yếu ớt, thấp chùn dưới chân mình.

Một hôm, trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội. Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông. Nó bị cuốn theo dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thấy những cây sậy vẫn tươi xanh hiên ngang đứng trên bờ, mặc cho gió mưa đảo điên. Quá đỗi ngạc nhiên, cây sồi bèn cất tiếng hỏi:

- Anh sậy ơi, sao anh nhỏ bé, yếu ớt thế kia mà không bị bão thổi đổ? Còn tôi to lớn thế này lại bị bật cả gốc, bị cuốn trôi theo dòng nước?

Cây sậy trả lời:

- Tuy anh cao lớn nhưng đứng một mình. Tôi tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn luôn có bạn bè đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống lại gió bão, nên gió bão dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể thổi đổ được chúng tôi.

Nghe vậy, cây sồi ngậm ngùi, xấu hổ. Nó không còn dám coi thường cây sậy bé nhỏ yếu ớt nữa.

                                                              Theo Truyện ngụ ngôn nước ngoài

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau:

Câu 1. Tại sao cây sồi xem thường cây sậy?

A. Vì sồi thấy mình vĩ đại.

B. Vì sồi cậy mình cao to còn sậy nhỏ bé, yếu ớt.

C. Vì sồi trên bờ còn sậy dưới nước.

D. Vì sồi thấy mình quan trọng hơn sậy.

Câu 2. Dựa vào bài tập đọc, khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”.

Thông tin

Trả lời

A. Cây sồi sống thân thiện với đám cây sậy.

Đúng / Sai

B. Cây sậy nhỏ bé nên mới không bị bão thổi đổ .

Đúng / Sai

Câu 3. Cây sồi ngạc nhiên vì điều gì?

A. Cây sậy vẫn xanh tươi, hiên ngang đứng thẳng mặc cho mưa bão

B. Sậy bị bão thổi đổ xuống sông, còn sồi không bị gì.

C. Cây sồi bị cuốn trôi theo dòng nước đỏ ngầu phù sa.

D. Sậy cũng bị cuốn theo dòng nước.

Câu 4. Tại sao cây sồi ngậm ngùi xấu hổ, không dám coi thường cây sậy nữa?

A. Vì cây sồi bị bão thổi đổ xuống sông, trôi theo dòng nước.

B. Vì cây sậy không bị mưa bão thổi đổ cuốn trôi.

C. Vì sồi hiểu được sức mạnh đoàn kết của những cây sậy bé nhỏ.

D. Vì sồi thấy sậy không kiêng nể mình.

Câu 5. Nêu nội dung câu chuyện?

Câu 6. Qua câu chuyện “Cây sồi và cây sậy”, em rút ra được bài học gì?

Câu 7. Dòng nào dưới đây gồm các từ láy?

A. sừng sững, khinh khỉnh, ngậm ngùi

B. dữ dội, đảo điên, yếu ớt

C. đảo điên, bé nhỏ, luôn luôn

D. tươi xanh, đảo điên, luôn luôn.

Câu 8. Câu: “Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông” danh từ là:

Câu 9. Các dấu hai chấm trong câu chuyện trên có tác dụng gì?

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần trích dẫn.

C. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật

D. Báo hiệu việc liệt kê sau nó.

Câu 10. Tìm từ đơn và từ phức trong câu văn sau:

Trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội

II. Chính tả:

Viết bài: “Người ăn xin”- Từ (Lúc ấy...nhường nào) (Sách Tiếng Việt 4 tập 1, trang 30) (2 điểm).

III. Tập làm văn:

Em hãy kể một câu chuyện mà em yêu thích nhất.

Bài viết liên quan