HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 4 TỰ HỌC ( Từ ngày 6/4/2020)

Bộ đề tự luyện Toán, Tiếng Việt 4

Thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020.

                                   Đề tự luyện-Môn Toán 4.

Câu1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:
A. 4 002 400        B. 4 020 420        C. 402 420         D. 240 240
Câu 2. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Số nào trong các số sau số có  giá trị của chữ số 8 là 8000?
A. 83574            B. 28697                    C. 17832                  D. 90286
Câu 3. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm .

7 yến 8 kg = ............kg                             65 dm2 = ..............cm2
Câu 5: Đặt tính rồi tính:
a) 324 489 + 446 357                                    b) 986 769 – 342 538
……………………………. ……………………………………………………..
……………………………. …………………………….......................................
……………………………. ……………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) 287 24 ´  45                                                                       d) 13068 : 27
……………………………. ……………………………………………………...
…………………………….………………………………………………………
……………………………. ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6: Tìm x
a) x + 2581 = 4621 x 3                                                      b) x – 935 = 532: 2
…………………………….………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………..……………………………. …………………………………………………..
…………………………….…………………………….………………………
Câu 7: Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A  là 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Câu 8: Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?
                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

                         

 

 

 

 

 

 

 

                             Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt 4 .

Em hãy đọc thầm bài văn sau:

                                                 Đồng tiền vàng

       Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười

ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao

diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:

      - Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

      - Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến

hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

       Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:

       - Thật chứ?

       - Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.

       Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu

một đồng tiền vàng.

       Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo

rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và

thoáng một nỗi buồn:

       - Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng

không ạ ?

       Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:

       - Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh

cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải

nằm ở nhà.

       Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

                                                                Theo Truyện khuyết danh nước Anh

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện yêu cầu sau:

Câu 1. Cậu bé Rô-be làm nghề gì? 

a.  Làm nghề bán báo.       b.  Làm nghề đánh giày.         c.  Làm nghề bán diêm.

Câu 2. Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be ?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………................……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu bé ?

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………….............................................

…………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………….

Câu 4. Vì sao Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm?

a. Vì Rô-be không đổi được tiền lẻ.

b. Vì Rô-be không muốn trả lại tiền.

c. Vì Rô-be bị xe tông, gãy chân.

Câu 5. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu bé Rô-be có điểm gì đáng quý ?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Câu 6. Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà ?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........................

Câu 7.

 a- Tìm ít nhất 3 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại:

................................................................................................................................

 b- Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được ?   

................................................................................................................................

………………………………………………………................…………………

Câu 8: Trong các từ sau, từ nào là từ láy:  be bé, buồn bực, buôn bán,

mênh mông, mệt mỏi:

Từ láy: …...............................................................................................................

………………………………………………………................…………………

Câu 9: Em hãy dùng dấu ngoặc kép có tác dụng dùng để nêu ý nghĩa đặc biệt có trong câu sau:

Chỉ trong 10 năm, Bạch Thái Bưởi đã trở thành một bậc anh hùng kinh tế

như đánh giá của người cùng thời.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 10: Em hãy viết đoạn văn (khoảng 3 đến 4 câu ) nói về việc làm tốt của mình.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.Chính tả:Bài viết:Thư thăm bạn (Sgk-TV tâp 1-trang 25)

(Từ đầu ……….đến những người bạn mới như mình)

III.Tập làm văn: Hãy tả một đồ vật trong gia đình mà em yêu thích nhất .

                                    

 

 

                          Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020

                                        Đề tự luyện-Môn Toán 4.

Câu1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Số ba trăm hai mươi mốt triệu năm trăm hai mươi ba nghìn viết là:

A. 321 523        B. 321 523 000         C. 321 5 230           D. 523 321 000

Câu 2.Viết tiếp vò chỗ chấm để được câu trả lời đúng.

 Trung bình cộng của 40 ; 25 và 10 là:…………………………………………..

Câu 3: Viết tiếp vò chỗ chấm để được câu trả lời đúng.

Lan có 140 viên bi. Mai có số bi bằng một nửa số bi của Lan. Hỏi Mai có bao nhiêu viên bi?

Trả lời:…………………………………………………………………………..

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 21 tấn 90kg = 21090kg                                         b) 1m 5 dm = 15dm

c) 2 phút 15 giây = 215 giây                                     d) 21 thế kỉ = 50 năm

Câu 5. Tìm x.

a) X x  2 =  4268 + 40                                                    b) 1452000 : X = 2 x 100

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a) 1456 + 1651                                                        b) 87965 – 4108

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) 2167 × 63                                                              d) 96267: 34

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7: Có hai tổ thu gom giấy vụn. Biết rằng cả hai tổ thu được 60 kg giấy vụn  Tổ hai thu được nhiều hơn tổ một là 12 kg giấy vụn. Hỏi:

a)  Mỗi tổ  thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

b) Trung bình mỗi tổ thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 8: Tổng của hai số là 456. Số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó?

                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 9: Người ta định ốp một bức tường HCN có chiều dài 3m 45cm, chiều rộng 240 cm bằng gạch hình vuông cạnh 20cm. Hỏi cần mua bao nhiêu viên gạch ,biết rằng diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?
                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

                          Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt 4 .

I.Đọc thầm bài văn sau và trả lời các câu hỏi:

CHẬM VÀ NHANH

Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.

Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè.

“Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ.” - Dũng thầm nghĩ.

Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay:

- Em xin được học cùng với bạn Minh.

Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói:

- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại.

Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng:

- Cảm ơn cậu.

- Sao cậu lại cảm ơn tớ?

- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ.

Dũng cười:

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu quý.

Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, Minh rất thích chơi cờ.

Theo NHỮNG HẠT GIỐNG TÂM HỒN

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 . Minh là một cậu bé như thế nào?

A. Không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế.

B. Rất hiền lành và chăm chỉ học hành.

C. Học giỏi và có nhiều điểm mạnh.

Câu 2 . Vì lí do nào, Dũng xin được học cùng Minh?

A. Vì mẹ Dũng muốn Dũng giúp đỡ Minh.

B. Vì Dũng nghĩ giúp Minh sẽ được cùng bạn chơi cờ vua.

C. Vì Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt; bạn chậm thì mình phải giúp đỡ bạn tiến bộ.

Câu 3 . Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh?

A. Nhà của Minh và Dũng gần nhau.

B. Minh và Dũng rất thân nhau.

C. Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại.

Câu 4. Nếu chọn bạn để kết thành đôi bạn cùng tiến, em sẽ chọn một bạn như thế nào? Vì sao?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5 .Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và tìm từ có tiếng tự thay thế cho phù hợp.

A. Bắc rất tự trọng khi phát biểu trước lớp.

Từ thay thế:

B. Chúng ta tự mãn vì lịch sử chống giặc ngoại xâm vô cùng oanh liệt của cha ông.

Từ thay thế:

Câu 6. Tìm danh từ, động từ trong câu Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.

- Danh từ:

- Động từ:

Câu 7 . Nối câu có dùng dấu ngoặc kép ở cột bên trái với ô nêu đúng tác dụng của dấu ngoặc kép ở cột bên phải:

 

 

Câu

 

Tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu

1. Quả đúng là “Học thầy không tày học bạn”.

a. Đánh dấu lời nói trực tiếp

2. Hà là “ca sĩ” nhí của lớp tôi.

b. Đánh dấu từ ngữ mượn của người khác.

3. Mẹ nói: “Con học giỏi, chăm ngoan là món quà lớn nhất đối với mẹ rồi!”.

c. Đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.

1…………                            2………………       3…………………

Câu 8 . Tìm 2 từ phức, 2 từ đơn trong bài:

……………………………………….....................................................................................................................................................................................................

Câu 9 . Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp (chú ý viết hoa lại cho đúng): (a ma dôn, bắc kinh)

A. Thủ đô của Trung Quốc là……………………………

B. Dòng sông lớn chảy qua Bra-xin là………………………………..

 

 

II. Chính tả .Nghe viết:

Buổi sáng trên bờ biển

Sáng sớm, trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng đông, trên phía quãng đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn, năm mảng mây hồng to tướng, lại điểm xuyết thêm ít nét mây mỡ gà vút dài thanh mảnh.

                                                                                                    Bùi Hiển

 Tập làm văn : Hãy viết một bức thư thăm hỏi và động viên một người bạn gặp hoàn cảnh khó khăn mà em biết.

   

                            Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020.

                                      Đề tự luyện-Môn Toán 4.

Câu 1. Khoanh vào đáp án đúng nhất:

 Số  vừa chia hết cho 2 ,cho 5, cho 3 và cho 9 là:

A. 872                        B. 9050                        C. 1080                        D. 285

Câu 2.Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.

 Kết quả của phép nhân 82 × 11 là:…………………………………………….

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 Số gồm có 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là:

A. 5 700 600              B. 5 070 600              C. 5 007 600          D. 5 070 060

Câu 4. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

75 phút =..... giờ ..... phút.                                  4203 cm =…..dm…..cm

68km2=……dam2                                                                       300 năm =………..thế kỉ.

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

1944 : 162                                                                         1036 × 23

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2328:13                                                                        8564 x 32

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Một căn phòng hình chữ nhật có tổng hai cạnh liên tiếp là 13m. Chiều dài hơn chiều rộng 3m. Hỏi: chiều dài, chiều rộng căn phòng đó là bao nhiêu mét?

                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 6. Trung bình cộng của hai số là 50 và hiệu của chúng bằng 8 tìm hai số đó.

                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 7. Một kho có 6 tấn 3 tạ gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 7 tạ gạo. Hỏi trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?
                                                 Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

                     Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt 4.

I. ĐỌC THẦM

Vùng đất duyên hải

Ninh Thuận - vùng đất duyên hải quanh năm nắng gió- là nơi có nhiều khu vực làm muối nổi tiếng bậc nhất của cả nước như Cà Ná, Đầm Vua.

Nhờ thời tiết khô ráo, lượng mưa thấp, đất phù sa giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, người dân Ninh Thuận đã phát triển mô hình trồng nho thành công. Vườn nho Ba Mọi có diện tích khoảng 15.000m2 là điểm du lịch sinh thái luôn mở rộng cửa chào đón du khách. Ninh Thuận có những đồi cát mênh mông trông giống sa mạc. Một bên là núi, một bên là biển, con đường nối dài bởi rừng nho, ruộng muối đã tạo nên tuyến đường ven biển lãng mạn nhất Việt Nam.

Đến Ninh Thuận, chỉ cần dậy thật sớm ra biển Ninh Chữ đón bình minh lên, bạn sẽ được trải nghiệm sống trong không khí mua bán tươi vui của cảng cá hay tham gia kéo lưới với ngư dân làng chài.

Trên hành trình rong ruổi khám phá Ninh Thuận, bạn sẽ được hưởng những luồng gió mát mẻ thổi về từ biển, không khí khô nhẹ dễ chịu, nắng nhiều nhưng không ra mồ hôi.

Ngoài những vườn nho xanh mướt, tháp Chàm cổ kính hay với biển xanh cát trắng, Ninh Thuận còn có những cánh đồng cừu rộng lớn… Đồng cừu An Hòa với số lượng đàn rất lớn từ vài trăm cho đến cả ngàn con.

Theo Tạp chí Du lịch

Em đọc thầm bài “Vùng đất duyên hải” rồi làm các bài tập sau:

(Đánh dấu × vào ô trống trước ý đúng nhất của câu 1)

Câu 1. Ninh Thuận là vùng đất:

     Ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ nước ta.

     Duyên hải quanh năm nắng gió.

     Ở cao nguyên Đắk Lắk, Tây Nguyên.

     Ngập trũng quanh năm ở đồng bằng Nam Bộ

 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận trồng nho thành công là:

      Thời tiết khô ráo, lượng mưa thấp.

       Đồi cát mênh mông trông giống sa mạc.

       Đất phù sa giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt.

Câu 3. Đến biển Ninh Chữ lúc bình minh, du khách sẽ được trải nghiệm những gì?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Câu 4. Hãy nối từ ở cột A với từ ở cột B cho thích hợp.

Description: Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Câu 5. Ngoài Ninh Thuận, em hãy viết một câu giới thiệu một cảnh đẹp khác của Việt Nam mà em biết.

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

Câu 6. Câu “Ninh Thuận có những đồi cát mênh mông trông giống sa mạc.” có:….. ……tính từ. Đó là từ: …………………………………………………...

Câu 7. (Em hãy đánh dấu × vào ô trước ý đúng)

 Trong bài đọc có một dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang đó có tác dụng là:

     Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

     Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

      Đánh dấu phần chú thích trong câu văn.

      Đánh dấu các ý được liệt kê trong đoạn văn.

Câu 8. Trong đoạn 4:“Trên hành trình rong ruổi……………không ra mồ hôi”.

Em hãy tìm và ghi lại:

- Từ láy là động từ: …………………………………………………………..

- Từ láy là tính từ: ……………………………………………………………

Câu 9. Hãy nối từ ở cột A với từ ở cột B cho thích hợp.

Description: Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Câu 10. Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

II. CHÍNH TẢ

Bài “Bãi ngô” (Sách Tiếng Việt 4, tập 2, trang 30; 31)

Viết đầu bài và đoạn “Thế mà chỉ ít lâu sau … làn áo mỏng óng ánh.”

III. TẬP LÀM VĂN Thời gian:

Đề bài: Thiên nhiên xung quanh em rất nhiều cây xanh. Hãy tả một cây bóng mát hoặc cây ăn quả hoặc cây ra hoa mà em yêu thích.

                     

 

                           Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020.

                                               Đề tự luyện-Môn Toán 4.

Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Giá trị của chữ số 9 trong số 897054 là:

A. 90                    B. 970                     C. 90000                   D. 900

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 Chữ số tận cùng vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 là.

A. 5                     B. 0                     C. 2                            D. 8

Câu 3. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.

Cho biểu thức: 2016 x a + 2016 x b + 2016 xc = ( a + b + c) x ..........

 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:………………………………………..

Câu 4:Tính giá trị của biểu thức.

  48790 : 2 x 67                                        (378219 – 5489 ) x 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 1000 m2, chiều rộng bằng 20m.

a) Tìm chiều dài của mảnh đất;

b) Tính chu vi của mảnh đất.

                                                        Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 6. Tổng số tuổi của ba bố con bằng 55 tuổi, tuổi bố là 30 tuổi. Tính tuổi của em, biết anh hơn em 5 tuổi.

                                                         Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 7. Trung bình cộng của hai số bằng 215, số bé kém trung bình cộng của hai số là 15. Tìm hai số đó.

                                                          Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 8. Một vườn hoa hình bình hành có chiều cao là 25cm, cạnh đáy lớn hơn chiều cao là 12cm . Tính diện tích vườn hoa.

                                                             Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 9 . Một thư viên mới mua thêm 45 quyển sách gồm hai loại: sách văn học và sách khoa học. Số sách văn học nhiều hơn số sách khoa học 11 quyển. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quyển ?

                                                      

 

                                         Bài giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

                                         

                                    Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt 4

 

I.Đọc thầm và làm bài tập.

HÌNH DÁNG CỦA NƯỚC

Màn đêm đã buông xuống. Trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách của những hạt mưa rơi. Nằm trong nhà bếp ghé mắt ra cửa sổ, anh Đũa Kều hỏi bác Tủ Gỗ.

- Bác Tủ Gỗ ơi, nước thì có hình gì bác nhỉ? Không kịp để bác Tủ Gỗ lên tiếng, Cốc Nhỏ nhanh nhảu:

- Tất nhiên là nước có hình chiếc cốc rồi. Anh Đũa Kều chưa bao giờ nhìn thấy nước được đựng vừa in trong những chiếc cốc xinh xắn à? Bát Sứ không đồng tình, ngúng nguẩy:

- Cốc Nhỏ nói sai rồi! Nước có hình giống một chiếc bát. Mọi người vẫn đựng nước canh trong những chiếc bát mà.

Chai Nhựa gần đấy cũng không chịu thua:

- Nước có hình dáng giống tôi. Cô chủ nhỏ lúc nào chẳng dùng tôi để đựng nước uống.

Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt. Bác Tủ Gỗ lúc này mới lên tiếng:

- Các cháu đừng cãi nhau nữa! Nước không có hình dạng nhất định. Trong tự nhiên nước tồn tại ba thể: rắn, lỏng, khí. Ở thể rắn nước tồn tại dưới dạng băng. Ở thể khí nước tồn tại ở dạng hơi nước và nước chúng ta sử dụng hàng ngày để sinh hoạt là thể lỏng.

Tất cả mọi người lắng nghe chăm chú và nhìn nhau gật gù:

- Ô! Hóa ra là như vậy. Chúng cháu cảm ơn bác Tủ Gỗ.

Lê Ngọc Huyền

Câu 1: Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ tranh cãi nhau về điều gì?

a.Tác dụng của nước.
b. Hình dáng của nước.
c. Mùi vị của nước.
d. Màu sắc của nước

Câu 2: Ý kiến của Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ về hình dáng của nước có gì giống nhau?

a. Nước có hình chiếc cốc.
b. Nước có hình cái bát.
c. Nước có hình như vật chứa nó.
d. Nước có hình cái chai.

Câu 3: Lời giải thích của bác Tử Gỗ giúp ba bạn Bát Sứ, Cốc Nhỏ và Chai Nhựa hiểu được điều gì về hình dáng của nước?

a. Nước không có hình dáng nhất định.
b. Nước có hình dáng giống với vật chứa đựng nó.
c. Nước tồn tại ở thể rắn và thê lỏng và khí
d. Nước tồn tại ở thể thể lỏng và thể khí.

Câu 4: Vì sao ba bạn Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ đã tranh cãi gay gắt?

a. Các bạn không giữ được bình tĩnh khi có ý kiến khác mình.
b. Các bạn không nhìn sự việc từ góc nhìn của người khác.
c. Các bạn không có hiểu biết đầy đủ về điều đang được bàn luận.
d. Cả ba ý trên.

Câu 5: Nối các hình ảnh dưới đây với thể tồn tại của nước.

Description: Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

a. Thể khí                      b. Thể rắn                              c. Thể lỏng

Câu 6: Từ nào không điền được vào chỗ trống trong câu sau: Đũa Kêu chưa bao giờ nhìn thấy nước được đựng vừa in trong những chiếc cốc.....................à?

a. tươi tắn       b. xinh xinh         c. xinh tươi            d. xinh xắn

Câu 7: Dòng nào nêu đúng bộ phận chủ ngữ của câu sau: Cô chủ nhỏ lúc nào cũng dùng tôi để đựng nước uống.

a. Cô chủ                     b. Cô chủ nhỏ
c. Cô chủ nhỏ lúc nào          d. Cô chủ nhỏ lúc nào cũng dùng tôi

Câu 9: Chuyển câu khiến của bác Tủ Gỗ “Các cháu đừng cãi nhau nữa!”  thành hai câu cầu khiến mới bằng cách sử dụng từ cầu khiến khác.

a)............................................................................................................................

b)............................................................................................................................

Câu 10: Viết câu văn tả một giọt sương trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả và biện pháp so sánh.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

II. Chính tả :Nghe viết đoạn văn sau:

Mua giầy

Một người định mua cho mình một đôi giày. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích thước chân mình lên một tờ giấy. Đến tiệm chọn giày, anh ta phát hiện mình để quên tờ giấy ở nhà nên nói với chủ tiệm:

- Tôi để quên cái mẫu đo ở nhà, để tôi chạy về lấy mẫu.

Xong anh ta vội vàng chạy về nhà lấy tờ giấy. Khi quay lại thì cửa hàng đã đóng cửa và anh ta không mua được giày.

Có người hỏi anh:

- Tại sao lúc đó anh không lấy ngay chân của anh mang thử giày?

- Tôi thà tin sự đo mẫu hơn là tin ở đôi chân của mình! – anh ta trả lời.

Theo Truyện ngụ ngôn hay

III. Tập làm văn

Đề bài:Em hãy tả một cây ăn quả mà em yêu thích nhất.

                      

 

                         Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2020

                                           Đề tự luyện-Môn Toán 4 .

Câu 1. Khoanh vào đáp án đúng nhất:

Số “Chín triệu ba trăm linh bảy nghìn sáu trăm ba mươi hai” viết là:

A. 9370632               B. 9703632                C. 9307632                 D. 9037632

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.

 Trung bình cộng của các số 2005; 2006; 2008; 2009 là:……………………

Câu 3. Khoanh vào đáp án đúng nhất:

 Trong các số: 2229; 2050; 4365; 3576 số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 là.

A. 4365                 B. 2050                   C. 2229                        D. 3576

Câu 4Điền >,<,= vào chỗ chấm

4 phút 80 giây…….350 giây

5m240dm2 ……….540dm2

200 năm ……..1 thế kỷ

Câu 5. Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.

    123 × 97 + 2 × 123 + 123                         345 x130 - 345 x 120 x 345 x 10

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a) 278091 + 530162                b) 709253 – 234751                 c) 11760 : 42

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

                  24670; 2476; 24675; 2469; 2470

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8:Trường Tiểu học Cổ Đông có 524 học sinh. Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 136 em. Hỏi trường Tiểu học Cổ Đông có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

 

                                                 Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 9: Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 6 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 35 tạ và ô tô cuối cùng chuyển được 42 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

                                                  Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

                

 

                        Đề tự luyện-Môn Tiếng Việt 4

I.Đọc thầm bài “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” sách giáo khoa TiếngViệt lớp 4 tập I trang 15.

(Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1đến câu 5 và hoàn thành các câu hỏi)

Câu 1: Các nhân vật trong truyện "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" là:

A. Dế Mèn, Tô Hoài, chị Nhà Trò                B. Bọn nhện, Dế Mèn, Tô Hoài

C. Dế Mèn, chị Nhà Trò, Bọn nhện .            D. Bọn nhện, Dế Mèn, cỏ xước

Câu 2: Nhân vật  yếu trong câu chuyện được bênh vực là ai?

A. Chị Nhà Trò                 B. Dế Mèn         

C. Bọn nhện                      D. Nhà Trò và bọnnhện

Câu3: Nội dung câu chuyện nói lên điều gì?

A. Dế Mèn có tấm lòng bao dung, độ lượng.                   

B. Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu.

C. Dế Mèn rất anh hùng.

D. Chị Nhà Trò rất đáng thương.

Câu4: Đặt một câu văn có hình ảnh so sánh .................................................................................................................................

Câu 5: Tìm trong bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Hai từ láy:..............................................................................................................     Hai từ ghép: ...........................................................................................................    Ba động từ :.............................................................................................................

Câu 6:Em hãy tìm và viết lại  một câu kể Ai làm gì có trong bài?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 7:Em hoc tập được gì từ nhân vật Dế Mèn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II.Chính tả.Nghe viết

Bài: Những hạt thóc giống. (TV4,tập 1 trang 46)

 (Từ Lúc ấy..........đến Ông vua hiền minh)

III.Tập làm văn.

Đề bài:Em hãy tả chiếc bàn học mà em ấn tượng nhất.                                          

 

 

Bài viết liên quan