HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 TỰ HỌC TẠI NHÀ MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT ( từ ngày 30/3/2020)

Bộ đề tự luyện Toán- Tiếng việt 5 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 5

(Từ ngày 30/03 đến 03/04 2020)

TOÁN(Đề 1)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 135,05 + 38,9       b. 275,3 - 14,155                c. 73,4 x 2,3              d. 24,36 : 6

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Số thập phân 2 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm được viết là:

         A. 2,34                   B.23,4                      C.23,04                               D.23,004

Bài 3. Chữ số 3 trong số thập phân 465,7326 thuộc hàng:.........................................

Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,5m và chiều cao là 10,6dm. Tính  diện tích của hình tam giác đó có đơn vị là mét vuông.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6. Một cửa hàng đã bán 1020 lít dầu và số dầu đó bằng 25,5% tổng số dầu của cửa hàng trước khi bán. Như vậy trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít dầu?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7. Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao của mảnh đất hình tam giác có diện tích là 324m2 và độ dài đáy là 18m. Đáy lớn của thửa ruộng gấp 3 lần đáy bé. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Tính diện tích của thửa ruộng hình thang?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 8:

Năm nay, tổng số tuổi của bố và con là 34 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố hiện nay. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

TIẾNG VIỆT(Đề 1)

            Bài 1. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong những từ sau: niềm vui, yêu thương, tình yêu, vui chơi, vui tươi, đáng yêu.

- Danh từ.............................................................................................................

- Động từ...........................................................................................................

- Tính từ.............................................................................................................

Bài 2. Đặt câu:

 1. có từ "của" là danh từ …………………………………..…………………..

........................................................................................................................

 1. có từ "của" là quan hệ từ……………………………………………………..

..........................................................................................................................

 1. có từ “hay” là tính từ……………………………………….………………..

.........................................................................................................................

 1. có từ “hay” là quan hệ từ……………………………………………………..

.........................................................................................................................

 1. Bài 3. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ sau:

                             “Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

                             Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”

- Danhtừ.............................................................................................................

- Độngtừ...........................................................................................................

- Tính từ.............................................................................................................

Bài 4.Tìm và viết lại các tính từ trong câu sau:

a) Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng.

- Tính từ...................................................................................................................

          b.  Trung thực là đức tính đáng quý.

- Tính từ..................................................................................................................

Bài  5.Từ thật thà trong các câu nào dưới đây là danh từ?

          a. Chị Loan rất thật thà .

          b. Chị Loan ăn nói thật thà, dễ nghe.

          c. Thật thà là phẩm chất tốt của chị Loan.

          d. Chị Loan sống thật thà nên ai cũng quý mến.

 

 

 

TOÁN (Đề 2)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

            25,46 + 89,99          102 - 88,8                   14,58 : 56               85,465 : 2,5

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 a) 2km2 95 hm2= ..………....... km2

           b) 8 tấn 5 yến  =……...................tạ

Bài 3. Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Bốn ngày sau, mỗi ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4.  Một lá cờ thể thao hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là 25 cm và cạnh góc vuông thứ hai là 3 dm. Tính diện tích lá cờ đó với đơn vị đo là dm2?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5. Một hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 23 cm và 4,1 dm. Tính diện tích hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng  34 chiều dài. Người ta dành ra 25% diện tích đất để đào ao thả cá. Tính diện tích đất đào ao?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7: Biết 34số gạo của cửa hàng là 382,5 tạ. Tìm 40% số gạo của cửa hàng đó?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 8:Tính bằng cách thuận tiện nhất:

          a)  36,4 x 99 + 36+0,4                            b)  77,28 x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

       c)    1,25 x 59,7 x 800                                   d) 2,5 x 4,6 + 5,4 x 2,5

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

TIẾNG VIỆT(Đề 2)

 

Bài 1. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:

a).........................trời mưa.......................chúng em sẽ nghỉ lao động.

b)..........................cha mẹ quan tâm dạy dỗ........................em bé này rất ngoan.

c)......................nó ốm.....................nó vẫn đi học.

d)......................Nam hát rất hay......................Nam vẽ cũng rất giỏi.

e) ………… mưa bão lớn…………… việc đi lại gặp khó khăn.

f). ……… bão to…………….  các cây lớn không bị đổ.

 

Bài 2. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.

Biểu thị quan hệ: …………………………………………

b.Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………

c.Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………

d.Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

e.Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

g.Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

 

 

 

  TOÁN (Đề 3)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

  a)  2536,8 : 56                 b)   489 : 25                 c) 47,12 : 1,6                d) 9,467 : 2,5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 58 cm2 9mm2 = ..... cm2                                b) 7 km2 8ha = ........ ha

c) 9 km8hm = ..... hm                                   d) 67 tấn 7 kg = .........tấn

Bài 3.  Cho mảnh đất hình tam giác có chiều cao 45m, độ dài đáy bằng chiều cao. Tính diện tích mảnh đất.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4.  Mua 6m dây điện phải trả 48 000 đồng. Hỏi mua 8,5m dây điện cùng loại phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Bài 5.  Một mảnh đất hình thang có tổng độ dài hai đáy là 67m. Chiều cao bằng tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4m

Text Box: 4mBài 6.  Diện tích của hình thang ABCD hơn diện tích hình tam giác ACD là:

 

6m

3m

C

B

D

A

A. 18m2                               B. 30m2

 

         C. 6m2                D. 9m2

 

 

Bài 7.  Một nền căn phòng hình chữ nhật được lát kín bằng 80 tấm gạch hình vuông có cạnh 5dm. Tính diện tích nền nhà đó theo đơn vị mét vuông.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 8. Một trường học có 2100 học sinh. Trong đó số học sinh nam chiếm 42% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

TIẾNG VIỆT (Đề 3)

Bài 1. Tìm 2 từ trái nghĩa với các từ sau:

- hiền lành:.............................................................................................................

- an toàn:................................................................................................................

- bình tĩnh:..............................................................................................................

- vui vẻ:..................................................................................................................

- trẻ măng:..............................................................................................................

Bài 2. Tìm 2 từ đồng nghĩa với các từ sau:

- trung thực:..........................................................................................................

- nhân hậu:...........................................................................................................

- cao đẹp:..............................................................................................................

- cống hiến:..........................................................................................................

Bài 3. Trong các dòng dưới đây, dòng nào có các từ in đậm là từ nhiều nghĩa?

a) thi đậu, hạt đậu, chim đậu trên cành.               

b) vàng nhạt, vàng hoe, vàng tươi.

c) xương sườn, sườn núi, sườn đê.

Bài 4. Dòng nào dưới đây có các từ in đậm đều mang nghĩa chuyển?

a. chân trời, chân bàn, chân ghế.

b. cánh buồm, cánh đồng, cánh chim.

c. xương sườn, sườn núi, sườn xe đạp

Bài 5. Chọn từ thích hợp nhất để hoàn chỉnh từng câu dưới đây:

a. Dòng sông chảy ( hiền lành, hiền từ, hiền hòa ) giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

b. Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối).

 Bài 6:Hãy xác định cấu tạo các câu sau và cho biết câu nào là câu đơn hay câu ghép.

1) Ánh nắng ban mai  trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................2) Nắng  lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

câu đơn là câu số: .......

câu ghép là câu số: .......

 

Đề bài: Tết Nguyên đán hay Tết cổ truyền là nét đẹp văn hóa truyền thống từ ngàn đời của dân tộc ta. Không khí ngày Tết, con người và cảnh vật ngày Tết cũng trở nên thật đặc biệt. Em hãy kể lại những điều thú vị em cảm nhận được trong dịp tết Nguyên đán vừa qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOÁN (Đề 4)

Bài 1. Tính: 

a.91,54  +  3,135            b.457,52 – 89       c.5,16 x 4,07        d. 482,58 : 35

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2. Trong phép chia bên, số dư là:                                      85,19      36

                                                                                            13 1        2,36

                                                                                              2 39

                                                                                                 23

         A. 23           B.0,23                          C.0,023                          D.0,0023

 

Bài 3.  Điền dấu >; <; = ?

            a)  4 km2 8 hm2      ……    4,8 km2

            b) 2 tấn 17yến      …....    2,17tạ

           c)  3 m 6 mm        ........    3,006 m

Bài 4. Cho tam giác ABC có độ dài đáy 16 cm, diện tích tam giác là 200 cm2.  Tính chiều cao của hình tam giác đó?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5. Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là m  vàm  ; chiều cao m là:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6. Một người đi xe máy trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 40,5 km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 40 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7.  Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 28m, đáy bé 18m và chiều cao hơn đáy bé 7m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100mthu hoạch được 62 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu được trên thửa ruộng đó?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 8:Tính bằng cách thuận tiện nhất:

        a)   0,9 x 95 + 1,8 x 2 + 0,9                            b) 7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

TIẾNG VIỆT (Đề 4)

Bài 1: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm:

a. Hoa …… Hồng là đôi bạn thân.

 1. Thời gian đã hết ……………. Linh Trang vẫn chưa làm bài xong.
 2. Trăng quầng…………….hạn, trăng tán…………….mưa.
 3. Một vầng trăng tròn, to………… đỏ hồng hiện lên ….……  chân trời, sau rặng tre đen ……………. một ngôi làng xa.
 4. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi …………. người làng…… yêu thương tôi hết mực, ………… sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt………mảnh đất cọc cằn này.
 5. Những cái bút................tôi không còn mới..................................vẫn tốt.

Bài 2. Đặt câu với cặp quan hệ từ chỉ mối quan hệ:

a) Nguyên nhân – kết quả:…………..............................................................................

b) Điều kiện (giả thiết ) – kết quả:..................................................................................

c) Tương phản:...............................................................................................................

d) Tăng tiến:.................................................................................................................

Bài 3. Thay thế các danh từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn không bị lặp rồi chép lại câu văn sau khi đã thay:

a) Cu Bôn đuổi theo con chuồn chuồn. Cuối cùng, cu Bôn chộp được con chuồn chuồn.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Tấm đi qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước.

..............................................................................................................................

Bài 4.Trong câu “ Nam đang học lớp 5. Hùng cũng vậy.”

a. Là câu có đại từ thay thế cho động từ.

b. Là câu có đại từ thay thế cho danh từ

c. Là câu có đại từ thay thế cho cụm động từ.

Bài 5.Trong ví dụ: “ Bạn Hà học rất giỏi. Bạn Nam học cũng như thế.” Đại từ được dùng để làm gì?

a. Dùng để thay thế cho động từ.

b. Dùng để xưng hô.

c. Dùng để thay cho tính từ.

 

 

 

  TOÁN (Đề 5)

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

  a. 396,68 + 42,1                 b.546,92 – 98,614           c. 86,5 x 7,24          d. 177,1 : 7

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 0,52 tấn = …………… kg               b, 276,5m2 = …………ha

    247,5kg= ………… tạ                        357,8m2 = ………… dam2        

Bài  3: Một hình tam giác có đáy là 0,6dm và bằng    chiều cao. Tính diện tích hình tam giác:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài  4: a)Tính đường kính hình tròn có chu vi là  2,826m.

b)Tính bán kính hình tròn có chu vi là  26,376m.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5: Một hình thang có có đáy lớn 42cm, đáy bé bằng  56 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài  6: Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng bán được 10% số gạo đó, buổi chiều bán được 15% số gạo đó. Hỏi số gạo còn lại là bao nhiêu ki – lô – gam?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7. Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài  8: Tìm x

a) x : 0,26 = 13,99 + 3,41                           b) 53,2 : ( x – 3,5) + 45,8 = 99

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

TIẾNG VIỆT(Đề 5)

A. ĐỌC HIỂU VÀ LÀM BÀI TẬP (7điểm) (35 phút)

Đọc thầm đoạn văn sau, chọn đáp án đúng nhất hoặc trả lời theo yêu cầu của mỗi câu hỏi dưới đây rồi ghi vào tờ giấy kiểm tra:

                                                    CÂY GẠO

         Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Lũ chim no mồi chạm vào đâu cũng kiếm được những con sâu xám béo nhũn hoặc những anh chị bọ gạo mình cũng đỏ như hoa.

          Chỉ cần một làn gió nhẹ bay hay có một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp.

          Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư, cây đứng đó cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho các con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

          Cây gạo rất thảo, rất hiền, nó cứ đứng đó mà hát lên trong gió như đóng góp với bốn phương kết quả dòng nhựa quý của mình. Gió lặng. Cây gạo xơ xác hẳn đi, nom thương lắm. Nhưng rồi cây gạo lại bền bỉ làm việc đêm ngày, chuyên cần lấy nước, đất, ánh sáng, nguồn sinh lực và sức trẻ vô tận. Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom nó thật cằn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già cỗi lại trổ lộc, nảy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành cây đầy tiếng chim hót và màu đỏ thắm. Đến ngày, đến tháng cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những múi bông trắng nuột nà…..

                                                                                                  (Vũ Tú Nam)

Câu 1. (0,5 điểm). Bài thuộc thể loại văn nào?

 1. Miêu tả                 B. Tả sự vật          C. Tả người          D. Kể chuyện

Câu 2. (0,5điểm). Dùng từ khác thay thế từ in đậm trong câu văn để được ý đúng và viết lại câu văn đó: “Cây gạo xơ xác hẳn đi, nom thương lắm”

Câu 3. (0,5điểm). Dòng nào miêu tả màu sắc của hoa gạo?

A. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân.

B. Cây gạo già đã trổ lộc, nảy hoa.

C. Có mấy bông gạo lìa cành.

D. Những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng.

Câu 4. (0,5điểm). Xuân về, cây gạo đẹp như thế nào?

A. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ào.

B. Trổ lộc, nảy hoa, gọi chim đến và màu hoa đỏ thắm.

C. Cây gạo xơ xác hẳn đi, nom thương lắm.

D. Cành cây trơ trụi, nom nó thật cằn cỗi.

Câu 5. (1điểm). Trong bài nói đến những sự vật nào?

Câu 6. (1điểm). Tìm những quan hệ từ trong câu văn sau: “Cây gạo rất thảo, rất hiền, nó cứ đứng đó mà hát lên trong gió như đóng góp với bốn phương kết quả dòng nhựa quý của mình”.

Câu 7. (0,5điểm). Trong câu: “Cây đứng đó cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho các con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ”. Có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 1. So sánh                 B. Nhân hóa                   C. So sánh và nhân hóa.

Câu 8. (0,5điểm). Trong câu: Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây”. Vị ngữ là?

A. Dòng nhựa trẻ đang rạo rực.                                       B. Đang rạo rực khắp thân cây.

     C. Dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây.       D. Khắp thân cây.

 Câu 9. (1điểm). Các từ gạch chân sau thuộc từ loại nào? “ cứ đứng đó mà hát lên trong gió như đóng góp với bốn phương kết quả dòng nhựa quý của mình”

Câu 10. (1điểm). Trong câu ghép: Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp”

 1. Có mấy vế câu?
 2. Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?

B. BÀI VIẾT (10điểm)

I. Chính tả (2 điểm): Nghe -  viết (15 phút). Bài viết:

 

II. Tập làm văn (8điểm) (35 phút).

Đề bài: Sân trường em có nhiều loài cây đang lên xanh tốt (cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh, vv…). Em hãy tả lại một trong những loài cây mà em thích.

 

Bài viết liên quan