HỌC SINH MẮC KẸT TẠI VÙNG DỊCH VUI ĐÓN TRUNG THU CÙNG CÁC BẠN TRONG LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH

Trường Tiểu học Nam Chính hiện tại còn một số em học sinh mắc kẹt tại các vùng dịch nhưng vẫn đón Trung thu cùng các bạn trong lớp.

Hằng ngày các em học sinh mắc kệt tại các vùng dịch học trên zalo cùng cô giáo chủ nhiệm.

Bài viết liên quan