TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 3 HỌC TẠI NHÀ TUẦN 21 (TỪ NGÀY 1/2- 5/2/2021)- NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Thứ, ngày

Buổi

Môn học

Tên bài

Nhiệm vụ học sinh phải thực hiện

 

 

 

 

Thứ hai,

ngày 1/2

 

 

Sáng

Tập đọc

Ông tổ nghề thêu

(sách giáo khoaTV3 tập 2 trang 23)

 

HS đọc nhiều lần bài tập đọc  rồi trả lời câu hỏi trong sách giáo khoaTV3 tập 2 trang 23 và làm bài tập1;2;3 trong vở  thực hành Tiếng Việt trang 10

Toán

Luyện tập

(sách giáo khoa trang 103)

- HS làm bài 1;2;3;4 trong sách giáo khoa trang 103 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2;3;4 trong vở bài tập Toán trang15

 

 

 

Chiều

Chính tả:

Ông tổ nghề thêu

(sách giáo khoaTV3 tập 2 trang 22)

- HS viết chính tả vào vở tiếng việt đoạn 1 trong sách giáo khoaTV3 tập 2 trang 22. Yêu cầu viết đúng đẹp.

- HS làm bài tập chính tả1;2 trong vở bài tập Tiếng Việt trang 12.

Toán TH

Luyện tập

(vở thực hành Toán trang11; 12)

- HS Làm bài1;2;3;4 trong vở thực hành Toán trang11; 12

 

 

 

 

 

Thứ ba,

ngày 2/2

 

 

 

Sáng

Toán

Phép trừ trong phạm vi 10000

(sách giáo khoa Toán trang 104)

- HS làm bài1;2;3:4  trong sách giáo khoa toán trang 104 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2;3;4 trong vở bài tập Toán trang16

Tiếng Việt TH

Chính tả: Ông tổ nghề thêu

 

(sách giáo  khoaTV3 tập 2 trang 22)

- HS viết chính tả trong vở thực hành Tiếng Việt 3 trang 11( đoạn 5 bài Ông tổ nghề thêu

 và làm bài tập 2 chính tả)

 

T.Anh

Unit 13

Wheres my book?

Lesson 1 (part 1,2,3)

-Học sinh nắm được từ vựng: Poster, chair, picture, coat, bed, ball.

-Học sinh nắm được mẫu câu hỏi và trả lời về vị trí đồ vật:

Where’s the + N? – It’s here/ there.

 

 

Chiều

Tập đọc

Bàn tay cô giáo

(sách giáo  khoaTV3 tập 2 trang 25)

HS đọc thuộc lòng bài tập đọc rồi trả lời câu hỏi trong sách giáo  khoaTV3 tập 2 trang 25

 và làm bài tập 1,2,3trong vở  thực hành Tiếng Việt trang 11,12

Toán TH

Phép trừ trong phạm vi 10000

(vở thực hành Toán trang 12; 13)

- HS  làm bài 1;2;3; trong vở thực hành Toán trang 12; 13

 

 

 

Thứ tư,

ngày 3/2

 

 

 

Sáng

Luyện từ và câu

Nhân hóa . Ôn cách đặt và TLCH ở đâu?

(sách giáo  khoaTV3 tập 2trang 26,27)

- HS đọc kĩ bài  và   làm bài 1;2;3 trong vở bài tập Tiếng Việt trang 12,13,14.

- HS làm bài 1;2;3  trong vở  thực hành Tiếng Việt trang 12

Toán

Luyện tập

(sách giáo khoaToán trang 105)

- HS làm bài 1;2;3.4 trong sách giáo khoa Toán trang 105 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2;3 ,4 trong vở bài tập Toán trang17

 

 

Chiều

Toán TH

Luyện tập

(vở thực hành Toán trang 13,14)

- HS Làm bài 1;2;34 trong vở thực hành Toán trang 13,14

Chính tả:

Bàn tay cô giáo

 (sách giáo  khoaTV3 tập 2trang 25)

- HS viết cả bài  “Bàn tay cô giáo”

 vào vở tiếng việt ở nhà .Yêu cầu viết đúng đẹp.

- HS làm bài chính tả 1;2 trong vở bài tập Tiếng Việt trang 15.

Thứ năm,

ngày 4/2

 

 

Sáng

Toán

Luyện tập chung

(sách giáo khoa Toán trang106)

- HS làm bài 1;2;3;45 trong sách giáo khoa Toán trang 106 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2;3;4 trong vở bài tập Toán trang18

Tiếng Việt TH

Chính tả: Bàn tay cô giáo

(vở thực hành Tiếng Việt trang 13)

- HS viết chính tả  khổ 1 và khổ 2 bài “Bàn tay cô giáo” vào  vở thực hành Tiếng Việt và làm bài tập chính tả trang 113). Yêu cầu viết đúng đẹp.

 

 

 

T.Anh

Unit 13

Wheres my book?

Lesson 2 (part 1,2,3)

Học sinh nắm được từ vựng chị vị trí: near, under, on, behind

Học sinh nắm được mẫu câu hỏi và trả lời về vị trí đồ vật:

Where are the + N (plural)? – They’re +….

 

 

Chiều

Tập viết

Ôn chữ hoa L

(sách giáo  khoaTV3 tập 2 trang 27)

HS viết  vào vở tiếng việt ở nhà

  • 5 dòng chữ L hoa
  • 5 dòng tên riêng Lãn Ông
  • 3 dòng  câu ứng dụng

Ổi Quảng Bá ,cá Hồ Tây

Hàng Đào tơ lua làm say lòng người

Yêu cầu viết đúng đẹp.

Toán TH

Luyện tập chung

(vở thực hành Toán trang 14,15)

- HS Làm bài1;2;3;  trong vở thực hành Toán trang 14,15

 

 

Thứ sáu,

ngày 5/2

 

 

Sáng

Toán

Tháng năm

(sách giáo  khoaToán 3 tập 2 trang 107)

- HS  đọc SGK Toán trang 107 ,108 học thuộc số ngày trong từng tháng .Sau đó làm bài1;2;  trong sách giáo khoa trang 108 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2; trong vở bài tập Toán trang19

Toán TH

Tháng năm

(vở thực hành Toán trang 15)

- HS Làm bài 1;2;3; trong vở thực hành Toán trang 15

 

Chiều

Tập làm văn

Nói về tri thức .Nâng niu từng hạt giống

(sách giáo  khoaTV3 tập 2 trang 29,30)

- HS quan sát tranh trong sách giáo khoa TV3 trang 30 rồi làm bài 1 trong vở bài tập Tiếng Việt trang 15,16.

Tập làm văn TH

Nói về tri thức

(Vở thực hành Tiếng Việt trang 13.)

- HS làm bài 1 trong vở thực hành Tiếng Việt trang 13.

 

Các bậc phụ huynh giúp các con đọc bài và viết bài trong vở ô li, làm vở bài tập theo kế hoạch cô giáo gửi. Hoàn thành bài tập hàng ngày gửi qua zalo nhóm lớp hoặc zalo cá nhân cô giáo chấm bài. Phụ huynh ghi âm bài đọc của con gửi vào zalo cá nhân để cô giáo nhận xét, hướng dẫn sửa sai trực tiếp trên phòng học Zoom.

 

 

Bài viết liên quan