TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 4 HỌC TẠI NHÀ TUẦN 21 (TỪ NGÀY 1/2- 5/2/2021)- NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Thứ, ngày

Buổi

Môn học

Tên bài

Nhiệm vụ học sinh phải thực hiện

 

 

 

 

Thứ hai,

ngày 1/2

 

 

Sáng

Tập đọc

Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa.

(sách giáo khoaTV4 tập 2 trang 21)

HS đọc 5 lần bài tập đọc  rồi trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa TV4 tập 2 trang 21 và làm bài tập1;2;3 trong vở  thực hành Tiếng Việt trang 11

 

 

Toán

Rút gọn phân số.

(sách giáo khoa trang 103)

- HS làm bài 1;2 trong sách giáo khoa trang 112 vào vở toán ở nhà.

- Làm bài 1;2;3 trong vở bài tập Toán trang 20

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

Luyện từ và câu

Ai thế nào

-HS làm VBT TV 1,2, 3 trang 16

 

 

Toán TH

Rút  gọn phân số

(vở thực hành Toán trang14)

- HS Làm bài1;2;3 trong vở thực hành Toán trang114

 

 

 

 

Thứ ba,

ngày 2/2

 

 

 

 Chiều

Toán

Luyện tập

(sách giáo khoa Toán trang 114)

- HS làm bài1;2;3:4  trong sách giáo khoa toán trang 114 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2;3;4;5 trong vở bài tập Toán trang 21

 

 

Chính tả

Chuyện cổ tích về                loài người.

-HS viết vào vở ở nhà.

-HS làm vở bài tập tiếng việt trang 12

 

 

Tiếng Việt TH

Luyện từ và câu:Câu kể ai thể nào?

- HS làm trong vở thực hành Tiếng Việt 4 trang 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư,

ngày 3/2

 

 

 

Sáng

Tập đọc

Bè xuôi sông La.

(sách giáo  khoaTV4 tập 2trang 26)

- HS đọc bài 5 lần và trả lời các câu hỏi SGK.

- HS làm bài 1;2;3  trong vở  thực hành Tiếng Việt trang 13

 

 

Tiếng Anh

Unit 12: Lesson 2

-HS làm bài tập 1,2,3 vở  BT.

 

 

Toán

Quy đồng mẫu số các phân số

(sách giáo khoaToán trang 115)

- HS làm bài 1;2 trong sách giáo khoa Toán trang 115 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2 trong vở bài tập Toán trang 22

 

 

 

 

 

 

Thứ năm,

ngày 4/2

 

 

Sáng

 

 

Tiếng Anh

Unit 12:what does your father do?

Lesson 2

-HS làm bài trong vở bài tập Tiếng Anh.

 

 

 

Chiều

Toán

Quy đồng mẫu số các phân số tiếp theo

(sách giáo  khoaToán tập 2 trang 116)

-HS làm bài 1,2,3 SGK

-HS làm VBT 1, 2 trang 23

 

LuyệnTừ và câu

Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

HS làm VBT Tiếng Việt 1,2,3 trang 116.

 

Toán TH

Quy đồng mẫu số các phân số tiếp theo

- HS Làm bài1;2;3;  trong vở thực hành Toán trang 16

 

 

Thứ sáu,

ngày 5/2

 

 

Sáng

Toán

Luyện tập

(sách giáo  khoaToán 4 tập 2 trang 117)

- HS  làm bài tập 1,2,3,4 trong SGK

- Làm bài 1;2; trong vở bài tập Toán trang 24

 

Tập làm văn

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

- HS quan sát một cây ăn quả và lập dàn bài miêu tả cây ăn quả đó.

 

 

 

 

 
          

 

 

Các bậc phụ huynh giúp các con đọc bài và viết bài trong vở ô li, làm vở bài tập theo kế hoạch cô giáo gửi. Hoàn thành bài tập hàng ngày gửi qua zalo nhóm lớp hoặc zalo cá nhân cô giáo chấm bài. Phụ huynh ghi âm bài đọc của con gửi vào zalo cá nhân để cô giáo nhận xét, hướng dẫn sửa sai trực tiếp trên phòng học Zoom.

 

Bài viết liên quan