TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 HỌC TẠI NHÀ TUẦN 21 (TỪ NGÀY 1/2- 5/2/2021)-NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Thứ, ngày

Buổi

Môn học

Tên bài

Nhiệm vụ học sinh phải thực hiện

 

 

 

 

Thứ hai,

ngày 1/2

 

 

 

 

 

Sáng

Tập đọc

Trí dũng song toàn

 

HS đọc bài tập đọc 5 lần rồi trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa và làm bài 1;2;3 trong vở  thực hành Tiếng Việt trang 11.

 

 

Toán

 

 

Luyện tập về tính diện tích (trang 103)

- HS làm bài 1;2;3 trong sách giáo khoa trang 103 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2 Tiết 101 trong vở bài tập Toán.

* Hướng dẫn: Để tính được diện tích thửa ruộng và mảnh đất trong các bài tập này các em cần chia thành các HCN nhỏ để tính. Sau đó cộng diện tích các HCN nhỏ được diện tích thửa ruộng và mảnh đất cần tìm.

 

 

Toán TH

 

 

Tiết 101.

 Luyện tập về tính diện tích

- HS Làm bài1;2 trong vở thực hành Toán trang12.

* Hướng dẫn:

    Bài 1. Chia hình A thành ba HCN nhỏ để tính diên tích rồi cộng diện tích ba HCN nhỏ được diện tích hình A.

    Bài 2. Chia hình B thành một hình tam giác và một hình chữ nhật để tính diên tích rồi cộng diện tích hai hình này được diện tích hình B.

 

 

 

 

 

Thứ ba,

ngày 2/2

 

 

 

Sáng

 

 

 

Toán

 

 

 

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

(trang 104)

- HS làm bài1;2;3  trong sách giáo khoa trang 104 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2 trong vở bài tập Toán.

* Hướng dẫn:

    Bài 1. Chia hình mảnh đất thành ba HCN nhỏ để tính diên tích rồi cộng diện tích ba HCN nhỏ được diện tích hình mảnh đất.

    Bài 2. Để tính diện tích mảnh đất, cần tính diện tích các hình tam giác AMB; CND; AED và hình thang MBCN. Sau đó cộng diện  tích các hình trên được diện tích mảnh đất.

Tập làm văn

Lập chương trình hoạt động

- HS lập chương trình cho một hoạt động tập thể  trong vở BTTV.

Chiều

Tiếng Anh

 

Unit 12 :Don’t ride your bike too fast

Lesson 2

Hs học từ và mẫu câu một số hoạt động tập thể và làm bài tập trong VBT

Toán TH

Tiết 102. Luyện tập về tính diện tích.

 (tiếp theo)

- HS Làm bài1;2 trong vở thực hành Toán trang13.

* Hướng dẫn: Cách làm tương tự tiết 101.

 

 

 

Thứ tư,

ngày 3/2

 

 

 

Sáng

Tập đọc

Tiếng rao đêm

HS đọc bài tập đọc 5 lần rồi trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa và làm bài 1;2;3 trong vở  thực hành Tiếng Việt trang 13.

 

 

 

Toán

 

 

 

Luyện tập chung (trang106)

- HS làm bài 1;2;3 trong sách giáo khoa trang 106 vào vở toán ở nhà

- Làm bài 1;2;3  trong vở bài tập Toán tiết 103.

* Hướng dẫn:

Bài 1. Tính theo công thức tam giác:

                 h= S x 2 :a

Bài 2. Tính chu vi sân vận động bằng cách:

  Chu vi hai nửa hình tròn ĐK 50m + hai lần chiều dài sân vận động.

Bài 3. Tính diện tích nền nhà không trải thảm bằng cách:

       D.tích nền nhà – D.tích tấm thảm

 

 

Chiều

Toán TH

Tiết 103. Luyện tập chung

- HS Làm bài 1;2;3trong vở thực hành Toán trang 13-14.

Luyện từ và câu

MRVT: Công dân.

-HS học qua Video cô gửi, làm bài tập 1;2- VBT T.Việt

- Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3.

Thứ năm,

ngày 4/2

 

 

Sáng

Toán

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

 

- HS học qua Video cô gửi, làm bài tập 1;2;3- SGK vào vở bài tập ở nhà.

- Làm BT1;2;3- VBT Toán.

Chính tả

Nghe- viết: Trí dũng song toàn

-HS mở SGK (trang ) viết bài vào vở Chính tả.

 

 

Chiều

Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

-HS học qua Video cô gửi, học thuộc Ghi nhớ để nắm được một số từ hoặc cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân- kết quả làm bài tập 1;2;3;4- VBT T.Việt.

Toán TH

Tiết 104. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

- HS Làm bài 1;2;3 trong vở thực hành Toán trang 14-15

 

 

Thứ sáu,

ngày 5/2

 

 

Sáng

 

Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

- HS học qua Video cô gửi, học thuộc cách tính và công thức tính Diên tích xung quanh; Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật. Vận dụng làm bài tập 1;2;3- SGK vào vở bài tập ở nhà.

- Làm BT1;2;3- VBT Toán.

Tiếng Anh

Unit 12 :Don’t ride your bike too fast

Lesson 3

HS học qua Video cô gửi, học thuộc từ và mẫu câu để vận dụng làm BT trong phần lesson 3

 

Chiều

Toán TH

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

- HS làm BT1;2;3- Vở THToán.

Tiếng Việt TH

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

- HS làm BT1;2- Vở TH T.Việt trang 14.

 

Các bậc phụ huynh giúp các con đọc bài và viết bài trong vở ô li, làm vở bài tập theo kế hoạch cô giáo gửi. Hoàn thành bài tập hàng ngày gửi qua zalo nhóm lớp hoặc zalo cá nhân cô giáo chấm bài. Phụ huynh ghi âm bài đọc của con gửi vào zalo cá nhân để cô giáo nhận xét, hướng dẫn sửa sai trực tiếp trên phòng học Zoom.

 

Bài viết liên quan