TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch số 105/KH – UBND, ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnhThái Bình; kế hoạch số 74/KH – UBND, ngày 21/9/2021 của UBND huyện Tiền Hải về việc xây dựng xã, thị trấn điển hình về đảm bảo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị năm 2021.

Sáng ngày 27/9/2021 Trường Tiểu học Nam Chính phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 đến với các em học sinh trong toàn trường.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được ngành Giáo dục & Đào tạo quan tâm thực hiện, trong đó chú trọng công tác phòng - chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng thông tin, giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh, cung cấp cho các em học sinh kiến thức về những quy định của pháp luật về việc sử dụng không gian mạng, thực trạng, nguyên nhân gây ra bạo lực học đồng, những cách xử lý tình huống, phương pháp phòng vệ... để từ đó, học sinh tự điều chỉnh hành vi, cách ứng xử với bạn bè, thầy cô, gia đình và xã hội.

Đây là một hoạt động thiết thực, bổ ích góp phần tạo môi trường học tập thân thiện và tích cực. Buổi tuyên truyền đã phát huy, nâng cao vai trò trách nhiệm của nhân dân và nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật học sinh. Qua buổi tuyên truyền, giúp các em học sinh có thêm những kiến thức hữu ích về pháp luật giao thông đường bộ, Luật an ninh mạng, thực trạng vi phạm các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường hiện nay. Đây là những vấn đề thiết thực, sát với thực tế trong cuộc sống đang diễn ra xung quanh các em, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nâng cao kỹ năng và biết thay đổi hành vi theo chiều hướng tích cực, nhằm xây dựng môi trường nhà trường an toàn, an ninh, phòng chống bạo lực học đường.

Bài viết liên quan