TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022

     Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 -2022. Sáng ngày 25/9/2021, Trường tiểu học Nam Chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ,viên chức năm học 2021- 2022.

     Chủ trì Hội nghị: đồng chí Lương Thị Kim Oanh – Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường có mặt đông đủ. Hội nghị đã thông qua báo cáo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; báo cáo công tác công đoàn trong năm học 2020 – 2021, tổng hợp ý kiến từ đoàn viên, lao động trong đơn vị.

    Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

  Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021 - 2022 của Trường Tiểu học Nam Chính đã thành công tốt đẹp.

 

 

Bài viết liên quan