TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Thực hiện công văn số 583/PGDĐT-GDTX  ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải về việc tổ chức: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ” năm 2021 nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 đến toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trong xã.

Sáng ngày 01/10/2021 Trường tiểu học Nam Chính tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Động viên đội ngũ thầy giáo, cô giáo, học sinh phấn khởi bước vào năm học mới với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu; tăng cường kỷ cương nền nếp trường học, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu”; tạo sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trong xã, nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp không tập trung toàn trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19. Nên nhà trường tổ chức theo hình thức: Học sinh ngồi theo đơn vị lớp học. và phát thanh qua hệ thống truyền thanh của trường.

        Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, với Chủ đề: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới; Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng.

- Viết bài tuyên truyền theo đúng chủ đề để tuyên truyền tới toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trong xã về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổ số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

- Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số tại nhà trường để thúc đây học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy- học và hoạt động thư viện. Thành lập các CLB, tham gia các cuộc thi trực tuyến cho giáo viên và học sinh. Cung cấp các nguồn học liệu mở như sách, báo, bài giảng điện tử... phục vụ nhu cầu học tập.

- Treo Băng rôn, khẩu hiệu ngoài cổng trường với nội dung: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới; Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng.

 

Bài viết liên quan