TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG ĐẠO VỆ SINH TRƯỜNG LỚP ĐÓN HỌC SINH KHỐI 9 ĐI HỌC TRỞ LẠI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG ĐẠO VỆ SINH TRƯỜNG LỚP ĐÓN HỌC SINH KHỐI 9 ĐI HỌC TRỞ LẠI

      Thực hiện văn bản số 606/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về viêc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh ̣Covid-19 khi cho học sinh lớp 9 đi học trở lại; Thông báo số 32/TB-SGDĐT ngày 19/02/2021 của Sở giáo dục Đào tạo Thái Bình về việc cho học sinh lớp 9 đi học trở lại vào ngày 22/02/2021; Thông báo số 98/TB-PGDĐT ngày 19/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải.

    Ngay sau khi nhận các công văn chỉ đạo của các cấp các ngành, Ban Giám hiệu nhà trường bắt tay vào việc chỉ đạo tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trang thiết bị dạy học.

    Ngày 22/2/2021 học sinh khối 9 khi đến trường học tập trung phải thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như triển khai đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ghi nhật ký từng buổi học, thực hiện khai báo y tế khi mình hoặc người thân đi từ vùng dịch về. Đồng thời Ban Giám hiệu nhà trường cũng tuyên truyền tới tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh  nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, không chủ quan trước tình hình diễn biễn hết sức phức tạp và khó lường của dịch Covid -19.

Bài viết liên quan